MERCI A JULES OWOKI HOMME D'ETAT ,EDDIE NGOMBE ,ROMEO NGUIE ,DENIS AUDREY ONDZEMBAS , RENAUD AUDREY MOUANGANA DU CANADA ,ZO MORNING,BLANCHARD ATTACK